Cín

jeho chemická značka je Sn - latinsky (Stannum) a patří mezi kovy. Lidé ho znají již od starověku a to jako součást slitiny zvané bronz. Má velmi nízký bod tání, je dobře kujný a odolný vůči korozi. Využívá se při výrobě slitin (bronz), při pájení, v potravinářském průmyslu pro dlouhodobé uchovávání potravin - (pocínování konzerv, cínofé fólie) a při výrobě uměleckých předmětů.


zpět