Hřídel

Je hlavní součástí přenosu otáčivého pohybu. Části hřídele, které jsou uloženy v ložisku, se nazývají čepy (hřídelové čepy). Hřídele označujeme jako hnací nebo hnané, podle toho, je-li součástí stroje hnacího nebo hnaného.


zpět