Ohraňovací lisy

Jsou určeny kromě ohraňování též k rovnání, zakružování, lemování i ke stříhání a děrování plechů. Vyrábějí se na nich ocelové zárubně, součásti oken, dveře portálů, rámových konstrukcí, vagónů, automobilů, kovového nábytku a též děrovaný a vlnitý plech.

Základní konstrukční charakteristika. Otevřený a relativně široký pracovní prostor. Dvoubodové uspořádání s podélně uloženým dvojnásobně zalomeným klikovým hřídelem. Zdvih beranu je konstantní. Vhodné pro číslicové řízení.

 


zpět