Stůl frézky

Stůl spočívá na vedení příčných saní a pohybuje se podélně v horizontální rovině.


zpět