Tvářecí stroje

 Dělíme je na:

  • s přímočarým relativním pohybem výstupního členu
  • s nepřímočarým relativním pohybem výstupního členu
  • stroje zvláštní

 

Tvářecí stroje můžeme také dělit podle překládající technologie na tvářecí stroje:

  • pro tváření plošné
  • objemové
  • pro stříhaní
  • ostatní

zpět